Kijk tijd:   Overgangs-effect: in
Verberg de knoppen boven een dia:
 Verberg 'Deel via Facebook' knop:
 Sta maximale vergroting toe:

Harlingen

0907 Harlingen 009 orf-w1280-h720
0907 Harlingen 049-w1280-h720
0907 Harlingen 057-w1280-h720
0907 Harlingen 062 orf-w1280-h720
0907 Harlingen 071 orf-w1280-h720
0907 Harlingen 073 orf-w1280-h720
0907 Harlingen 076 orf-w1280-h720
0907 Harlingen 079 orf-w1280-h720
0907 Harlingen 082 orf-w1280-h720
0907 Harlingen 102 orf-w1280-h720
0907 Harlingen 112 orf-w1280-h720
0907 Harlingen 115 orf-w1280-h720
0907 Harlingen 120 orf-w1280-h720
0907 Harlingen 127 orf-w1280-h720
0907 Harlingen 132 orf-w1280-h720
0907 Harlingen 136 orf-w1280-h720
0907 Harlingen 145 orf-w1280-h720
0907 Harlingen 152 orf-w1280-h720
0907 Harlingen 158 orf-w1280-h720
0907 Harlingen 182 orf-w1280-h720
0907 Harlingen 187 orf-w1280-h720
0907 Harlingen 202 orf-w1280-h720
0907 Harlingen 212-w1280-h720
0907 Harlingen 217 orf-w1280-h720
Twee eeuwen lang bestaat Harlingen, gelegen op een bogtigen uithoek der kust, in de schaduw van de universiteitsstad Franeker. Maar door de verbinding met de zee nam de welvaart gestaag toe. Vroeger lag de stad westelijker dan vandaag, maar de zee sloeg regelmatig land weg. In 1543 en 1565 breidde men uit in noordelijke richting, zodat de Noorderhaven de Binnenhaven wordt, die hij nu nog is. Op de middag van 17 mei 1568 werden tot verbazing van de Harlingers 1800 Waalse soldaten aan land gezet, die later in de slag bij Heiligerlee verslagen worden. In 1644 kwam de Friese Admiraliteit van Dokkum naar Harlingen. De Zuiderhaven kreeg het karakter van marinehaven. De vermaarde Tjerk Hiddes de Vries wordt er later luitenant-admiraal. De krijgsvaart bleef echter van minder belang dan de handelsvaart. Talrijke schippers onderhielden beurtvaarten naar de Waddeneilanden, naar alle hoeken van de provincie en naar de Zuiderzeehavens, waarvan Amsterdam de belangrijkste was. De stad kende veel nijverheid. Er waren scheepswerven, bierbrouwerijen, zeep- en zoutziederijen, steen- en pottenbakkerijen, kalkovens, graan- en zaagmolens. Maar zoals dat al eerder het geval was met de Hanzesteden aan de toenmalige Zuiderzee, werd Harlingen in de volgende eeuwen voorbijgestreefd door Amsterdam en Rotterdam. Toch bleef Harlingen als kustvaart- en vissershaven met veel voorzieningen en het nieuw gegraven Van Harinxmakanaal van groot economisch belang voor Friesland.
Klik hier om dit panorama te vergroten en er doorheen te schuiven Klik hier om dit panorama vergroot te zien op 360Cities.net
Vorige dia (pijl naar links toets)
Speel/Stop (spatie balk)
Sluit dia en toon de index pagina (pijl omhoog toets)