Kijk tijd:   Overgangs-effect: in
Verberg de knoppen boven een dia:
 Verberg 'Deel via Facebook' knop:
 Sta maximale vergroting toe:

Middelburg

1005 Middelburg 004 raw-w1280-h720
1005 Middelburg 012 raw-w1280-h720
1005 Middelburg 020 raw-w1280-h720
1005 Middelburg 022 raw-w1280-h720
1005 Middelburg 031 raw-w1280-h720
1005 Middelburg 035 raw-w1280-h720
1005 Middelburg 053 raw-w1280-h720
1005 Middelburg 063 raw-w1280-h720
1005 Middelburg 066 raw-w1280-h720
1005 Middelburg 068 raw-w1280-h720
1005 Middelburg 085-w1280-h720
1005 Middelburg 100 raw-w1280-h720
1005 Middelburg 104 raw-w1280-h720
1005 Middelburg 110 raw-w1280-h720
1005 Middelburg 118 raw-w1280-h720
1005 Middelburg 126 raw-w1280-h720
1005 Middelburg 133 raw-w1280-h720
1005 Middelburg 152 raw-w1280-h720
1005 Middelburg 159-w1280-h720
1005 Middelburg 164 raw-w1280-h720
1005 Middelburg 175-w1280-h720
1005 Middelburg 184 raw-w1280-h720
1005 Middelburg 196-w1280-h720
1005 Middelburg 204 raw-w1280-h720
Middelburg was tot het einde van de 16e eeuw de grootste koopliedenstad van de Noordelijke Nederlanden en tot en met het derde kwart van de 17e eeuw de, op vier na, grootste stad (meer inwoners dan Den Haag en Utrecht) van het land. Tot het laatste kwart van de 17e eeuw was Middelburg de op één na grootste havenstad van de Republiek. Als VOC-stad had Middelburg (Kamer van Zeeland) half zoveel macht als Amsterdam; Middelburg was echter even belangrijk als de andere vier VOC-steden Delft, Enkhuizen, Hoorn en Rotterdam bij elkaar. Middelburg speelde een belangrijke rol in de 17e- en 18e-eeuwse slavenhandel. De positie van Middelburg werd ondergraven door de Vierde Engelse Oorlog van 1780-1784 en de kort daarop volgende bezetting door het Frankrijk van Napoleon. Een ander probleem was dat het Sloe en het kanaal van Welzinge (dat aansloot op het oude Havenkanaal) steeds meer verzandden, waardoor de Middelburgse haven slechter bereikbaar werd. In 1817 werd een nieuw Havenkanaal in de richting van Veere geopend. In de Tweede Wereldoorlog heeft Middelburg, en Walcheren als geheel, zeer te lijden gehad. De binnenstad raakte zwaar beschadigd door de gevolgen van het bombardement op Middelburg van 17 mei 1940. Een groot deel van de binnenstad werd - vooral door de brand die het bombardement veroorzaakte - zwaar getroffen. Enkele historische gebouwen, waaronder het Stadhuis en het Abdijcomplex, werden voor een groot deel verwoest. Daarnaast veranderden rond 600 panden (grotendeels monumenten) in puin - vergelijkbaar met Rotterdam, maar er vielen 'slechts' 22 doden vanwege een evacuatie. De stad was niet inbegrepen bij de overgave aan de Duitsers van 15 mei, en er bevonden zich nog Franse troepen. Nog in de oorlog begon Middelburg met de herbouw van de stad, waarbij de Markt werd verkleind en een deel van het oude stratenpatroon werd gewijzigd. In oktober 1944 kwam Middelburg, behalve de binnenstad, onder water te staan als gevolg van de inundatie van Walcheren door de geallieerden. Tijdens de daarop volgende gevechten in november 1944 werd Middelburg nogmaals zwaar beschoten van 1 tot 6 november. Op 6 november werd Middelburg bevrijd.
Klik hier om dit panorama te vergroten en er doorheen te schuiven Klik hier om dit panorama vergroot te zien op 360Cities.net
Vorige dia (pijl naar links toets)
Speel/Stop (spatie balk)
Sluit dia en toon de index pagina (pijl omhoog toets)