Letter grootte:
Knop grootte:
Kijk tijd:
 Verbied automatische start van muziek:
 Gebruik het volledige scherm voor een foto:

Nieuweschans (NL)

01-1704 Nieuweschans  pano  01
01-1704 Nieuweschans 010
02-1704 Nieuweschans 014
03-1704 Nieuweschans 016
42-1704 Nieuweschans 118
05-1704 Nieuweschans  pano  02
07-1704 Nieuweschans 027
03-1704 Nieuweschans 055
09-1704 Nieuweschans 035
12-1704 Nieuweschans 042
15-1704 Nieuweschans 048
09-1704 Nieuweschans 099
05-1704 Nieuweschans 071
06-1704 Nieuweschans 074
08-1704 Nieuweschans 083
10-1704 Nieuweschans 038
16-1704 Nieuweschans 050
19-1704 Nieuweschans 053
20-1704 Nieuweschans 054
22-1704 Nieuweschans 056
23-1704 Nieuweschans 057
25-1704 Nieuweschans 075
26-1704 Nieuweschans 077
07-1704 Nieuweschans 078
29-1704 Nieuweschans 089
31-1704 Nieuweschans 094
36-1704 Nieuweschans 106
12-1704 Nieuweschans 108
13-1704 Nieuweschans 110
39-1704 Nieuweschans 112
14-1704 Nieuweschans 113
41-1704 Nieuweschans 115
Door overstromingen zijn in de 14e en 16e eeuw grote stukken land door de Dollard verzwolgen. Vanaf die tijd begon men door zowel actieve inpoldering, als natuurlijke aanslibbing de zee terug te dringen. Hierdoor werd ook het strategisch belangrijke grensgebied uitgebreid. De Nieuwe- of Langeakkerschans werd aangelegd in 1628, ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, toen de plaats nog aan de Dollard lag. Deze nieuwe schans was ontworpen door ingenieur Matthijs van Voort en kreeg de vorm van een regelmatige vijfhoek met bastions, omgeven door wallen en een gracht. Binnen de schans werd een regelmatig stratenpatroon aangelegd, met in het midden een exercitieterrein. Ten noorden werd een sluis aangelegd om het gebied onder water te kunnen zetten (inundatie). In de 17e en 18e eeuw werd de vesting nog versterkt en uitgebreid.
Door inpolderingen kwam de schans steeds verder landinwaarts te liggen en verloor hij zijn functie. In 1815 vertrok het Nederlandse garnizoen en in 1870 werd bij Koninklijk Besluit bepaald dat Nieuweschans geen vesting meer was. In 1882 werden de vestingwerken geslecht en de grachten gedempt.
Na aanleg van de spoorlijn brak een tijdperk van industrialisatie aan. Vooral landbouwindustrie├źn vestigden zich hier. In de zeventiger jaren is men begonnen met de reconstructie van de vesting. Sinds 1974 is de kern van het dorp een beschermd dorpsgezicht.
Sluit venster