Letter grootte:
Knop grootte:
Kijk tijd:
 Verbied automatische start van muziek:
 Gebruik het volledige scherm voor een foto:

Ruinen (NL)


1705 Ruinen 097zwfs
1705 Ruinen 055zwfs
1705 Ruinen 001fs
1705 Ruinen 092
1705 Ruinen 095fs
1705 Ruinen 002zwfs
1705 Ruinen 050zwfs
1705 Ruinen 054zwfs
1705 Ruinen 049fs
1705 Ruinen 045
1705 Ruinen 062zwfs
1705 Ruinen 058zwfs
1705 Ruinen 014fs
1705 Ruinen 031
1705 Ruinen 040
1705 Ruinen 042fs
1705 Ruinen 047zwfs
1705 Ruinen 052
1705 Ruinen 072
1705 Ruinen 067fs
1705 Ruinen 079
1705 Ruinen 081
1705 Ruinen 083zwfs
1705 Ruinen 084
1705 Ruinen 085
1705 Ruinen 094fs
Ruinen was vanaf de Middeleeuwen tot de Franse Tijd een hoge heerlijkheid, aangeduid als heerlijkheid Ruinen. In een akte van 1139 wordt Otto van Ruinen genoemd als een der dienstmannen van de bisschop van Utrecht. In 1140 werd door benedictijner monniken een klooster gesticht met een bijbehorende Mariakapel. Het klooster werd later naar Dickninge verplaatst.
Sluit venster